הגנה על נתונים חשובה לנו מאוד, ולכן נתונים רפואיים ואישיים נשלחים רק מוצפנים. כדי להבטיח הגנה נוספת, אנו מבקשים ממך לא להזין נתונים שניתן לעקוב אחריהם. קוד המטופל מאפשר לנו להקצות את הנתונים שנשלחו לקובץ שלך.
כמה קל לך להירדם במצבים הבאים? הכוונה היא לא רק תחושת העייפות, אלא ההירדמות האמיתית. השאלה מתייחסת ל: התמקדו בחיי היומיום הרגילים של השבועות האחרונים. גם אם יש לך חלק לא ביצעו פעילויות מתוארות לאחרונה, נסו לדמיין, איזו השפעה הייתה להם עליך. מהסולם הבא, בחר את השאלה המתאימה הנתון המתאים ביותר:
0,00