חולה שנרפא מדום נשימה בשינה דיווח
מרטין
אייסולד

נרפא מדום נשימה בשינה בשנת 2021