חולה נרפא מדווח על דום נשימה בשינה
מוניקה הרצוג

נרפא מדום נשימה בשינה בתאריך 10.07.2019