החולה שנרפאה סיגריד בוהם על אופניים
סיגריד בוהם

נרפא מדום נשימה בשינה בתאריך 12.07.2017

bild_der_frau_logo

דו"ח מאת "בילד דר פראו"

חולה שנרפא ליד הפסנתר - דום נשימה בשינה

דו"ח מאת "בילד דר פראו"

סיגריד בהם - נרפאה מדום נשימה בשינה