דום נשימה בשינה נרפא
סטפן
ישן

נרפא מדום נשימה בשינה בתאריך 19.11.2020