נרפא מדום נשימה בשינה - דו"ח המטופל
תורסטן אנסורג

נרפא מדום נשימה בשינה בתאריך 02.10.2019

סימולציה של הפעולה