מדד AHI

מדד דום נשימה-היפופניה (מדד AHI)

Der AHI ist die Anzahl der Apnoen oder Hypopnoen, die während der Polysomnographie pro geschlafener Stunde aufgezeichnet wird. Oft wird es in den CPAP Geräten als „Anzahl der Ereignisse pro Stunde“ genannt. Je nach AHI Index wird der Schweregrad der Schlafapnoe klassifiziert.

 • בריא: AHI של פחות מ 5 לשעה
 • מתון: AHI מ 5 עד 15 לשעה
 • בינוני: AHI מ 15 עד 30 לשעה
 • חמור: מ- AHI של מעל 30 לשעה

לפעמים מדד הפרעות הנשימה (RDI) משמש גם בפוליסומוגרפיה. זה יכול להיות מבלבל עבור רבים, כמו RDI כולל לא רק apneas ו hypopneas, אלא גם אחרים, אי סדירות נשימתית עדינה יותר. משמעות הדבר היא כי מדד ה- RDI של אדם עשוי להיות גבוה יותר מאשר AHI.

 

עד כמה אמין מדד AHI?

מכיוון שפוליסומנוגרפיה מודדת רק אפניאות והיפופניות שנמשכות לפחות 10 שניות, לא ניתן היה לספור הפסקות קצרות רבות בנשימה, גם אם הן נמצאות ישירות זו מאחורי זו. אם אתה מדמיין שהיו לך 6 נשירה של 9 שניות כל אחת בדקה, אז לקחת רק כ 6 נשימות לדקה. בדרך כלל, אדם בריא נושם על 12-20 פעמים בדקה.

ירידת חמצן

במהלך polysomnography, ירידה בתכולת החמצן בדם (desaturation) נרשם גם. בגובה פני הים, רמת חמצן תקינה בדם (רוויה) היא בדרך כלל 96 – 99%. למרות שאין סיווגים מקובלים לחומרת הירידה בחמצן, הפחתות קצרות טווח ללא פחות מ-92% נחשבות בדרך כלל קלות. ירידות בטווח של 80 עד 89% יכולות להיחשב מתונות, ואלה שמתחת ל-80% הן חמורות. עם זאת, הפחתה קבועה בריווי חמצן של פחות מ-92% עלולה להיות קטלנית לגוף. סובלים מדום נשימה בשינה שיש להם היצרות של דרכי הנשימה לא רק נוטים deoxygenate בלילה, אבל לעתים קרובות יש להם להתפשט על פני היום. לכן, הטיפול המועדף על דום נשימה חסימתי בשינה צריך תמיד לחסל את הגורם (סיבתי) אם אפשר.

 

RDI – Respiratory Disturbance Index: Ein unverzichtbares Tool zur Diagnose von Schlafstörungen

Der Respiratory Disturbance Index (RDI) ist ein wichtiges Instrument zur Identifizierung und Bewertung von Schlafstörungen. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über den RDI, wie er gemessen wird und warum er so wichtig ist, um Schlafstörungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Was ist der Respiratory Disturbance Index (RDI)?

Der Respiratory Disturbance Index ist ein Messwert, der die Anzahl der Atemstörungen pro Stunde Schlaf angibt. Atemstörungen können in Form von Apnoen (Atempausen) oder Hypopnoen (verminderte Atmung) auftreten. Der RDI gibt somit Aufschluss darüber, wie stark der Schlaf durch Atemprobleme beeinträchtigt ist. Ein hoher RDI-Wert weist auf eine signifikante Schlafstörung hin, während ein niedriger Wert auf einen gesunden Schlaf schließen lässt.

Warum ist der RDI wichtig?

Der RDI ist ein entscheidendes diagnostisches Werkzeug, das Ärzten hilft, Schlafstörungen wie Schlafapnoe zu erkennen. Eine unbehandelte Schlafapnoe kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen, darunter Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Typ-2-Diabetes. Durch die Identifizierung und Behandlung von Schlafstörungen kann der RDI dazu beitragen, diese Risiken zu reduzieren und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

H2: Wie wird der RDI gemessen?

Der RDI wird mithilfe einer Polysomnographie (PSG), einer speziellen Schlaflaboruntersuchung, gemessen. Während der PSG wird der Patient mit verschiedenen Sensoren verkabelt, die unter anderem die Atmung, den Herzschlag und die Gehirnaktivität erfassen. Die Ergebnisse werden dann analysiert, um die Anzahl der Atemstörungen pro Stunde Schlaf zu ermitteln.

H3: RDI-Werte und ihre Bedeutung

 • RDI unter 5: Normaler Bereich, keine signifikante Schlafstörung
 • RDI zwischen 5 und 14: Leichte Schlafstörung
 • RDI zwischen 15 und 29: Moderate Schlafstörung
 • RDI 30 und höher: Schwere Schlafstörung

RDI und Schlafapnoe-Behandlung

Sobald ein hoher RDI-Wert festgestellt wurde, kann der behandelnde Arzt eine geeignete Therapie empfehlen, um die Schlafstörung zu behandeln. Die Behandlungsmöglichkeiten variieren je nach Schwere der Erkrankung und den individuellen Bedürfnissen des Patienten. Hier sind einige gängige Behandlungsmethoden:

Lebensstiländerungen

Bei leichter Schlafapnoe können einfache Veränderungen im Lebensstil ausreichen, um die Symptome zu lindern. Dazu gehören:

 • Gewichtsabnahme bei Übergewicht
 • Vermeidung von Alkohol und Schlafmitteln vor dem Schlafengehen
 • Veränderungen der Schlafposition, z.B. das Schlafen auf der Seite statt auf dem Rücken
 • Guter Schlafhygiene

CPAP-Therapie (Continuous Positive Airway Pressure)

Bei moderater bis schwerer Schlafapnoe ist die CPAP-Therapie die häufigste Behandlungsmethode. Dabei wird eine Maske über Nase und/oder Mund getragen, die mit einem Gerät verbunden ist. Das Gerät liefert einen kontinuierlichen Luftstrom, der den Atemweg offen hält und Atemstörungen verhindert.

Protrusionsschienen

Bei bestimmten Fällen von Schlafapnoe kann der Einsatz einer Protrusionsschiene helfen, die Atemwege offen zu halten. Diese Vorrichtungen, auch als Unterkieferprotrusionsschienen bezeichnet, ziehen den Unterkiefer nach vorne, um dadurch die Zunge nach vorne zu verlagern und den Luftstrom zu verbessern.

Chirurgische Eingriffe

In einigen Fällen kann eine Operation erforderlich sein, um die Ursache der Schlafapnoe zu beheben. Zu den möglichen chirurgischen Eingriffen gehören:

 • Uvulopalatopharyngoplastik (UPPP): Entfernung von überschüssigem Gewebe im Halsbereich
 • Mandel- und/oder Polypenentfernung
 • Kieferoperation zur Heilung der Schlafapnoe

Zusammenfassung:

Der Respiratory Disturbance Index (RDI) ist ein wichtiges diagnostisches Instrument zur Erkennung und Bewertung von Schlafstörungen wie Schlafapnoe. Die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Schlafstörungen kann dazu beitragen, das Risiko für schwerwiegende gesundheitliche Probleme zu reduzieren und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Wenn Sie den Verdacht haben, an einer Schlafstörung zu leiden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über eine mögliche Untersuchung und die für Sie am besten geeignete Behandlungsoption.