שלב 1 מתוך 2
הגנה על נתונים חשובה לנו מאוד, ולכן נתונים רפואיים ואישיים נשלחים רק מוצפנים. כדי להבטיח הגנה נוספת, אנו מבקשים ממך לא להזין נתונים שניתן לעקוב אחריהם. קוד המטופל מאפשר לנו להקצות את הנתונים שנשלחו לקובץ שלך.
השאלות הבאות אמורות לאפשר למטפל שלך להעריך את הפרעת השינה שלך. אנא ענה על השאלות על ידי סימון התשובה המתאימה להלן. השאלות מתייחסות לארבעת השבועות האחרונים.

שעות השינה הרגילות שלי הן:

בלילה
למחרת.